ارتباط با ما

 

آدرس دفتر مرکزی : استان بوشهر - بندرعسلویه - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -صندوق پستی 75391/311

تلفن :
دفتر امور پیمان های مجتمع گاز پارس جنوبی 07731312751 - 07731312752

پست الکترونیکی :info@spgc.ir

 

 

تولید و پشتیبانی سامانه برگزاری الکترونیکی مناقصات : نرم افزارسازان سپاهان